BetterGlobe

Rino Solberg grundade BetterGlobe, Rino planterar träd i Kenyas semi-öken och Uganda med målet att plantera ett träd för varje människa på jorden. Han har visionen att utrota fattigdomen i Afrika och arbetar  aktivt för att den visionen ska bli verklighet.  Han gör det också tillsammans med sin fru Julie Solberg som är född och uppvuxen i Uganda och driver Child Africa.

BetterGlobes verksamhet innefattar idag trädplanteringar, mikrofinansiering, vattenförsörjning samt bidrag till skolverksamhet.

Till renovering av en skola åtgick det 178 000 tegelstenar - handgjorda. Det är lokalbefolkningen som utför allt arbete. Föräldrar är naturligtvis väldigt tacksamma för all hjälp till självhjälp som de får och barnen får gå i skola.

Du kan också göra skillnad, andra har gått före dig

2016 planterades över en miljon träd. Per den 1 november 2017, planterades 1 244 076 träd.  Genom att köpa träd och donationspaket bidrar BetterGlobes kunder till att skapa arbetstillfällen, att hjälpa människor ur fattigdom, att familjer kan hållas ihop på hemmaplan, att växthuseffekten begränsas, att ökenspridningen och jorderosionen motverkas och att skolgång blir möjlig för fler barn. Samtidigt får BetterGlobes kunder avkastning på sina träd från frukten från mangoträd, gummi från acacia senegal och virke från mukau. Avkastningen utbetalas varje år i december enligt denna plan.

År 1-4 (2017-2020): Ingen avkastning. Träden växer och vårdas

År 5-19(2021-2035): Årligen 15% avkastning på inköpspriset
(ett träd kostar €17 avkastningen blir €2,55 per år och träd - totalt €38,25)

År 20 (2036): 10 gånger insatsen, alltså €170/träd

Sedan 2016 köper jag träd och donationspaket. Det känns bra att mina pengar "växer på träd" samtidigt som de gör nytta för andra människor och vår jord. Jag har aktivt följt BetterGlobes utveckling under dessa år och är idag ambassadör för verksamheten. Se den illustrerade filmen om BetterGlobe och besök BetterGlobes hemsida och när du så önskar, kontakta mig så berättar jag mer om hur du skall gå till väga när du vill köpa träd.

Enda sättet att hindra erosion är att plantera träd. Det finns stora ytor att plantera träd på. 50% av världens skogar är nedhuggna och 28 träd huggs ned för varje planterat träd.

Var med och motverka den globala uppvärmningen.


Kontakta mig för mer infoCertificate (2).pdf