Karriärutveckling/Personlig utveckling

Karriärutveckling kan indelas i flera delar. Du behöver känna till dina kompetenser, när Du vill satsa på din karriär hos din nuvarande arbetsgivare.
Vill du satsa på nytt jobb och en ny arbetsgivare? Vad behöver du eventuellt komplettera din nuvarande portfölj med? Du behöver bla en god kännedom om den externa arbetsmarknaden.
När du funderar på att byta arbetsgivare, är det bra att ta reda på hur deras planering och utveckling ser ut.

* Vart vill du härnäst?
* Hur ser dina drivkrafter ut?
* Vad intresserar dig?
* Hur ser andra på dig?
* Vilka är dina starka personliga egenskaper?
* Vilka kunskaper och erfarenheter har du med dig?

I Karriär-planeringen ingår att Du bl.a ska sätta mål på kort och lång sikt och att därefter formulera din utvecklingsplan och handlingsplan. Med tydliga och mätbara mål stärker du även din egen självkänsla. Hela processen hjälper din personlighet att växa.

Skaffa dig ett bollplank, kontakta mig redan idag.