Korrekturläsning

Två par ögon ser mer än ett. Du vinner alltid på att låta texten granskas språkligt. Ofta slinker ett par ord igenom texten även om du läst igenom den flera gånger. Ett vårdat, enkelt och begripligt språk gör det lätt att nå fram  till mottagaren.


Korrekturläsning, språkgranskning, rättstavning, textredigering, interpunktion, ingår i granskning av textmaterial.

För att kunna utföra ändringar, ingår att först läsa igenom texten korrekturläsning, för att förstå texten, att den är i harmoni med ordvalet, när man läser den.

I språkgranskning ingår att se att texten har:  rätt böjningsform - grammatik, ordbildning, avstavning, sammansättning av ord, ord som eventuellt saknas, används rätt i sammanhanget. Sammanblandning av högtidlig text/skrivtext och vardaglig text/talspråk.

Rättstavning - Jag utgår från SAOL som följer språknämndens skrivregler och goda erfarenheter.

Erfarenheter: skrivna texter, offerter, utbildning/kurs-sammanhang, redigering av textmaterial till bok och till hemsidor marknadsföring, presentationer och produktbeskrivningar/produktinfo, upphandlingar, framtagning av CV, personliga brev och intervjuträning.Kontakta CoachRoom via kontaktformuläret och ring för mer information och priser.