Företaget CoachRoom!

Jag är utbildad och diplomerad Mindfulnessinstruktör av Dr Ola Schenström, Mindfulnesscenter AB.

Företaget CoachRoom drivs av mig, Anna Fredriksson, diplomerad coach, skolad i "International Coach Federation" - Internationella branschorganets anda". Utbildningen är ackrediterad (ACSTH), kvalitetsgranskad och godkänd av, International Coach Federation.

Jag är utbildad och "certifierad självcoaching practitionier". Vilket betyder certifiering efter genomgången personlig utvecklingsträning genom det webbaserade programmet. Framgångsfaktorer, självkänsla och självförtroende, rädslor och hinder för utveckling, stress och stresshantering, konflikthantering, livskvalitet och livsglädje m.m. En värdefull erfarenhet från åren kring 2010.

Jag är även utbildad och diplomerad Rosenterapeut inom Rosenmetoden och arbetade med detta under 1990-talet och gav tusentals behandlingar. Då bodde och jobbade jag i Stockholm. Utförde även behandlingar; i Malmö, Göteborg, Sundsvall och Luleå. Även i Oslo och Köpenhamn deltog jag som assistent vid kurser. Rosenmetoden är en väl beprövad metod för personlig utveckling och avspänning. Metoden har utvecklats av Marion Rosen, legendarisk kroppsterapeut och sjukgymnast, som under 30 år utvecklade sin metod att lösa upp lagrade muskelspänningar, stress och trauman. Detta är en god erfarenhet som jag har med mig idag.

Har arbetat med arbetslösa genom egen upphandling för Arbetsförförmedlingen i Stockholm, samt upphandlat uppdrag för rekryteringsföretaget Flexlife då med säte i Göteborg, här arbetade jag också med arbetslösa.  

Uppdrag som Coach 2012, för Miroi  i Luleå för arbetslösa

Jag är, Ambassadör för Better Globe - plantering av träd i semi-öken Kenya samt Uganda. Hör av dig så berättar jag mer.

CoachRoom och NumberOneYou är samarbetspartners från Dec 2017.   

Affärsidé

CoachRoom arbetar för att hjälpa dig i din utveckling i ditt professionella – och personliga liv. Du går från insikt till kunskap, vidare till aktiv och medveten handling privat och i business.

Jag har mångårig erfarenhet som Rosenterapeut och som anställd arbetat med arbetsmiljöfrågor, har en mångårig erfarenhet av försäljning och marknadsföring, utbildningssamordnare, samt att driva företag i Stockholm och Luleå.

Sagt av kunder

”Coachning har hjälpt mig att bl.a strukturera och planera mitt arbete och hitta nya förhållningssätt”

”Genom coachningen har jag blivit inspirerad att utveckla min underställda personal att sätta mål yrkesmässigt och att ta eget ansvar”

”Jag trodde inte att meditation kunde vara något för mig”

”Att bli medveten om mina egna hinder och att acceptera verkligheten som den är, gav möjlighet att göra ett friare val”Optimera dina resurser - Go for it!

Välkommen att höra av dig.