Om coaching metoden

Coaching är en kommunikationsform som stödjer och främjar handling och inlärning genom att medvetandegöra, utmana, inspirera och motivera. Det är en aktiv metod som utgår från strukturerade frågor. Den används inom olika områden, i idrottsvärlden, i chefsutveckling, livsstilsförändring och karriärutveckling.

Coachens uppgift är att uppmuntra och bekräfta, utmana och motivera dig i dina strategier och insatser i din nuvarande situation.


Varför coaching?

Kostnadseffektivt och tidsbesparande
Coaching innebär att vi identifierar dina behov och skapar tydlighet om nästa steg. Vi arbetar utifrån ett positivt synsätt och utgår från nuläget.

Din personliga coach är där för dig och med sin närvaro; lyssnar, ställer frågor och du har svaren och ansvarar för åtgärd och handling. Vi lämnar det du vet och kan utanför och fokuserar på möjligheter och framåtfokus.

En snabb effektiv process
Du kan förverkliga dina drömmar och visioner snabbare med coaching, som är en effektiv process där Du åstadkommer resultat direkt! Därför blir det tidseffektivt. I coaching-samtalen ökar Du dina framsteg och håller fokus på att nå dina egna uppsatta mål. Det ger dig självinsikt om hur Du sätter mål, skapar resultat och ökar drivkraften.

Varaktigt lärande
I coaching utgår vi från att varje människa är hel och resursstrak. Coaching är en professionell och enkel metod som gör att Du utvecklas snabbt och varaktigt. Att stärka ledarskapet är alltid en aktuell utmaning för dig och även dina kollegor. Coaching leder till varaktigt lärande och förändring!

Coaching för dig som vill uppnå full potential - Privat eller karriär

Du går och tänker på att Du vill något mer här i livet och har inte kommit fram till vad. Coaching är nu rätt metod för att finna svaren.

Coaching är lösningsfokuserat och vidgar perspektivet. När vi inte lyckas med det vi vill, beror det ofta på oss själva och vår omvärld. Coaching sträcker sig förbi och genom begränsningen. Genom att rikta tanken framåt och fokusera på möjligheter och lösningar uppstår nya och framgångsrika strategier för dig.
  • Coachen hjälper dig i samtalen att utforma den framtid Du vill ha
  • Coachen tar fram resurser Du inte visste att Du hade
  • Coachens roll är att lära dig hitta dina egna lösningar och göra dina handlingsplaner som leder till att Du tar ansvar och agerar, jag stöttar dig i din egen utveckling.

Låter det intressant? Kontakta oss så får du veta mer!


Personlig utveckling

Utveckling är indelat i flera delar. Du behöver veta hur du vill satsa dina kompetenser i arbetslivet. Hur ser utvecklingen i organisationen ut? 

Funderar du på byta arbetsgivare behöver du också information om dess utveckling.

• Vart vill du härnäst?
• Vilka drivkrafter har du?
• Vad intresserar dig?
• Hur ser andra på dig?
• Vilka är dina starka personliga egenskaper?
• Vilka kunskaper och erfarenheter har du med dig?

I planeringen ingår också bl.a att sätta mål på kort och på lång sikt och därefter formulera din utvecklingsplan och handlingsplan. Med tydliga och mätbara mål stärker du även din egen självkänsla.

Ibland kan det handla om att ta bort arbetsuppgifter eller att tillföra något nytt.

Du får stöd av din personliga Coach genom hela processen.

Skaffa dig ett bollplank - kontakta oss redan idag!