gamla-header-uppforstoradpng
Om Coaching

Coaching
En kommunikationsform
som stödjer och främjar handling och inlärning genom att medvetandegöra,
utmana, inspirera och motivera. Metoden är aktiv, som utgår från strukturerade frågor. Den används inom olika områden,
i idrottsvärlden, chefsutveckling, livsstilsförändring och karriärutveckling.
Coachens uppgift är att uppmuntra och bekräfta, utmana och motivera dig i dina strategier och insatser i din nuvarande situation
 - Jag hjälper dig i samtalen att utforma den framtid Du vill ha 
 - Jag tar fram resurser hos dig och förstärker det Du inte visste Du hade
 - Min roll är att lära dig hitta dina egna lösningar och göra dina handligns-planer, som leder till att Du tar ansvar och agerar,
       jag stöttar dig i din egen utveckling

Därför coaching?
För dig som vill uppnå full potential - Privat eller karriär

Du går och tänker på att Du vill något mer här i livet och har inte kommit fram till vad. Coaching är nu rätt metod för att finna svaren


Kostnadseffektivt och tidsbesparande
Coaching innebär att vi identifierar dina behov och skapar tydlighet om nästa steg. Vi arbetar utifrån ett positivt synsätt och utgår från nuläget och framåt.
Jag, som din personliga coach är där för dig och med min närvaro; lyssnar, ställer frågor och Du har svaren och ansvarar för åtgärd och handling.
Vi lämnar det du vet och kan utanför och fokuserar på möjligheter och framåt-fokus


En snabb effektiv process
Du kan förverkliga dina drömmar och visioner snabbare med coaching, som är en effektiv process där Du åstadkommer resultat direkt!  I coaching-samtalen ökar Du dina framsteg och håller fokus på att nå dina egna uppsatta mål. Det ger dig självinsikt om hur Du sätter mål, skapar resultat och ökar drivkraften 

Lärande
I Coaching utgår vi från att varje människa är hel och resursstark. Coaching är en professionell och enkel metod som får dig att utvecklas snabbt. Att stärka ledarskapet är alltid en aktuell utmaning. Coaching leder till lärande och förändring!
Coaching är lösningsfokuserat och vidgar perspektivet.  Genom att rikta tanken framåt och fokusera på möjligheter och lösningar uppstår nya och framgångsrika strategier för dig.

Vid ett förändringsarbete åtgår det alltid ett antal träffar!

Låter det intressant? Kontakta mig så får du veta mer! 
Optimera dina resurser - Go For It! Just Do it!